Energetika

Energetická studie

Jednoduchý dokument, který stanoví proveditelnost a rozsah nutných opatření spojených se splněním dotačních programů. V případě zájmu může být studie doplněná orientační cenovou kalkulací stanovující náklady na opatření.

Zprostředkujeme Vám:

Energetické audity (EA)

Předepsán zákonem č.406/2000 Sb. a prováděcí vyhláškou č.213/2001 Sb. novelizované vyhláškou č.425/2004 Sb. Obsahují informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách. Audit zahrnuje i případný návrh opatření, která je nutná realizovat, aby bylo dosaženo energetických úspor. Výše uvedené vyhlášky stanovují, kdo má povinnost tomuto auditu podrobit své energetické hospodářství a budovu.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Tento dokument hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy energie na vytápění, chlazení, ohřev vody, větrání, osvětlení. Doložení požadavků na jejich spotřebu je třeba k prokázání dodržení obecných technických požadavků na výstavbu ve smyslu vyhlášky č.286/2009 Sb.

Tento průkaz obsahuje dvě části a to grafické znázornění třídy ENB, která zařazuje budovu do třídy ENB pomocí barevně odlišné stupnice a protokol průkazu ENB, tj. formulář, ve kterém je popsána budova po stránce stavební, po stránce tepelně technických parametrů i jednotlivých energetických systémů, včetně tříd energetické náročnosti pro jednotlivé energetické systémy, pokud jsou v budově umístěny.

Požadavek na průkaz PENB je dán zákonem o hospodaření energií.

Odborné posudky

Energetický dokument potřebný k žádosti z programu zelená úsporám

V oblasti energetiky spolupracujeme s několika energetickými odborníky, jako napr. Stopterm s.r.o, CSI, ARCADIS Project Management s.r.o.

Prohlédněte si naše reference, nebo nám zašlete nezáváznou poptávku.
Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

Novinky

Právě projektujeme Momentálně zpracováváme projektovou dokumentaci pro rekonstrukci obvodového pláště panelového domu v Praze 8, Praze 4, Berouně a Vrchlabí. více

Zelená úsporám hover